fbpx

W E L K O M

Productinfo

Plantaardige middelen kunnen zeer diepgaande invloeden teweegbrengen. De fytotherapie zelf is een bijzonder effectieve en veilige therapie die het ten volle verdient in de moderne geneeskunde een geheel eigen plaats te verwerven.

Elke therapie en elke behandeling heeft zijn indicatiegrenzen. De fytotherapie is werkzaam op terreinen waar reguliere en andere therapieën weinig te bieden hebben. Hun unieke eigenschappen bieden mogelijkheden die andere therapieën missen of kunnen aanvullen. Ook zijn de meeste plantaardige middelen veilig (ze hebben een hoge toxiciteitgrens), combineerbaar met andere middelen en gemakkelijk af te bouwen.

De fytotherapie biedt interessante mogelijkheden op het terrein van functionele klinische stoornissen. Ze beschikt over middelen die organen en systemen kunnen stimuleren en reguleren. Zo zijn er middelen die systemen zoals het neurovegetatief stelsel en het endocrien systeem beïnvloeden.

De middelen van Fytobell

De producten onder de merknaam Fytobell  zijn ontwikkeld in samenwerking met artsen die al vele jaren ervaring hebben met de toepassing van heilzame natuurlijke middelen. De unieke samenstelling van elk product is uitgetest in hun patiëntenpraktijken en in de loop der jaren, mede op basis van wetenschappelijk onderzoek, verfijnd en verbeterd. Interessant is dat de bestanddelen elkaar in hun werking versterken. Hierdoor is een optimaal effect ontstaan.

De ingrediënten zijn van 100% natuurlijke oorsprong. Fytobell  ontwikkelde extractietechnieken die een zeer hoge kwaliteit en gehalte aan werkzame stoffen waarborgt. Het vervaardigen van de producten staat onder apothekerstoezicht en verloopt volgens uiterst strenge, internationaal erkende gecertificeerde normen.

Neveneffecten en situaties waarbij het gebruik van een bepaald product van Fytobell niet aangeraden is, worden waar nodig in de productbeschrijving vermeld.

UE

UE betekent Ultrasone Extractie. Dit procédé is een klassieke extractie of maceratie van planten of plantendelen met gebruikmaking van afwisselende en verschillende frequenties van geluidsgolven. Deze geluidsgolven oefenen een fysische interne en externe trilling uit op de plant. Door het verschil in relatieve dichtheid van de bestanddelen worden de verschillende elementen losgeweekt. Deze trilling is grofweg te vergelijken met de beweging die ontstaat bij het koken, maar is veel intensiever omdat de trilling zeer hoge frequenties heeft en de materie op moleculair niveau wordt bewerkt. Uit een HPLC-vergelijking van klassieke extractie en ultrasone extractie blijkt dat de UE techniek, bij gelijke grondstof en oplosmiddel, meer bestanddelen oplevert en in een veel grotere concentratie aan werkzame bestanddelen resulteert.

GLM

Ribes nigrum GLM is een extract op basis van glycerinemaceraat.

Het lage alcoholpercentage

De speciale extractietechnieken van Fytobell laten toe om een laag alcoholpercentage in het eindproduct te bekomen. In het algemeen is het raadzaam om het gebruik van alcohol te beperken. ‘Nadeel’ hiervan is dat er een troebeling in het eindproduct ontstaat. Deze troebeling heeft echter geen nadelig effect op de werking van het product. Ze wordt veroorzaakt door het hoge gehalte aan werkzame bestanddelen. Bij de bereiding van het product lossen de bestanddelen met behulp van een hoog percentage alcohol op. Vooral lipofiele stoffen hebben de neiging tot condenseren in het uiteindelijk zeer lage percentage van 15% alcohol dat in het merendeel van de producten aanwezig is. Het is raadzaam om het flesje voor het gebruik even te schudden.

 

 

Verkrijgbaarheid

De producten van Fytobell zijn verkrijgbaar bij de apotheek. Heeft uw apotheek een bepaald product niet in voorraad? Geef hem dan de CNK-bestelcode. Deze code staat bij ieder product vermeld. Hierdoor verloopt de bestelling vlotter en sneller. Of vraag ernaar bij de betere natuurwinkel.

De belangrijke kenmerken van Fytobell

  • totaaloplossing in 1 product
  • ultrasone extractie (UE)
  • zeer laag alcoholgehalte
  • bijzondere samenstellingen ontwikkeld in de artsenpraktijk (synergie der componenten)
  • de planten zijn onbewerkt, de vluchtige stoffen blijven bewaard; daardoor een werkzame totaalformule

Kleur- geur- en smaakverschillen

Fytobell besteedt altijd uiterste zorg aan de samenstelling en de kwaliteit van zijn producten, omdat daar ook uw gezondheid van afhangt. Zo wordt er naar gestreefd een gestandaardiseerd preparaat te bekomen, wat niet vanzelfsprekend is, omdat de kwaliteit en de inhoudsstoffen van dezelfde plant toch van de ene oogst tot de andere kunnen verschillen.
Toch is het belangrijk dat de gebruiker altijd over eenzelfde krachtig product kan beschikken en daarom gaat Fytobell uit van de werkzame bestanddelen en niet van de hoeveelheid planten in een extract.
Dat heeft wel tot gevolg dat kleur en uitzicht kunnen verschillen al naargelang de oogst van de grondstoffen en de hoeveelheid van een extract dat moet gebruikt worden om het prepraat toch altijd even werkzaam en krachtig te houden. Zodoende kan er wat verschil te merken zijn van het ene tot het andere flesje: soms wat troebeler, soms wat lichter van kleur of donkerder, soms wat vettiger, maar altijd even degelijk en krachtig. Want de standaard is de werkzaamheid en niet de hoeveelheid van een plant, waardoor soms meer extracten worden toegevoegd om de kwaliteit van het product even sterk te houden.

Om die standaard te bereiken spaart Fytobell moeite noch kosten op onderzoek en bereidingswijze en past ze waar nodig ook aan. Zo heeft research aangetoond dat zaad van Sylibum marianum UE (mariadistel) een veel krachtiger werking op de lever heeft dan enkel het blad of de wortel. Daarom werd het prepraat aangepast en verbeterd. Zodoende kan er wel verschil in kleur en bezinksel worden vastgesteld en kan het iets vettiger lijken, maar de werking is wel veel beter.
Datzelfde verschijnsel treedt evengoed op in alle preparaten waar dit bestanddeel wordt aan toegevoegd: Nasturan, Cardubell, Ulmarin, enz.

Gebruikers hoeven zich dus niet ongerust te maken, het is volkomen natuurlijk.
Precies vanwege de grote hoeveelheid actieve stoffen is het van belang het product net voor het gebruik even flink te schudden, zodat de plantenextracten zich over het gehele flesje kunnen verspreiden en je altijd een gepaste hoeveelheid actieve stof kunt gebruiken.

Taal/Langue