fbpx

W E L K O M

Het gebruik van de middelen van Fytobell®

Gebruik in het algemeen

Druppels: tel het aantal druppels af op een lepel of in een glas met wat water. Houd de vloeistof circa een halve minuut in de mond en slik ze vervolgens door. Het middel zal dan voor een groot deel via het mondslijmvlies worden opgenomen.

Tabletten: meestal worden tabletten in hun geheel doorgeslikt.

Capsules: in hun geheel doorslikken.

Sprays: in de mond sprayen en even in de mond houden.

Siroop: onverdund innemen.

De middelen liefst een kwartier tot een half uur vóór de maaltijd innemen, tenzij anders is aangegeven. Best in (niet bruisend bron)water.

Indien combinaties met andere producten van Fytobell  worden geadviseerd, gebruik ze dan liever niet gelijktijdig, maar met tussenpozen van 5 tot 10 minuten.

Ook het combineren met de meeste reguliere middelen is mogelijk.

 

Gebruik door kinderen

Natuurlijke middelen zijn zeer geschikt voor kinderen.

De algemene dosering is dan:

* kinderen tot 6 jaar : een derde van de dosis voor volwassenen

* kinderen van 6-12 jaar : de helft van de dosis voor volwassenen

* kinderen vanaf 12 jaar : de normale dosering

Voor kinderen geldt dus een aangepaste dosering. Specifieke informatie staat, waar nodig, aangegeven bij de productbeschrijving.

 

Druppels: In het algemeen geldt dat de middelen met een beetje water gegeven kunnen worden, bijvoorbeeld op een lepeltje met wat water en daarin de druppels. Eventueel nog wat nadrinken.

Kinderen die ‘moeilijk innemen’, kunnen het middel ook met wat rietsuiker of honing innemen.

Tabletten: Deze kunnen worden gehalveerd waarna kinderen ze met wat (bronwater) kunnen doorslikken.

Capsules: Deze kunnen worden geopend waarna de aanbevolen dosis voor de heel kleintjes in het laatste beetje flesvoeding kan worden vermengd.

Sprays: Deze kunnen rechtstreeks in de mond verstoven worden.

Siroop: Onverdund innemen.

 

Zwangere vrouwen en zogende moeders

Gezien de samenstelling van en de ervaring met het product kan het gerust in normale dosis door aanstaande moeders en door vrouwen tijdens de borstvoeding verder gebruikt worden, tenzij persoonlijke overgevoeligheid.

In geval van twijfel is het altijd verstandig met de arts te overleggen, zoals bij elk gebruik van voedingssupplementen ook wordt aangeraden.

Gebruiksduur

Deze is sterk afhankelijk van de aard van de ziekte en het middel. Middelen tegen acute klachten frequent innemen: van 3x daags tot soms elke 10 minuten een dosering. Het gebruik verminderen en stoppen indien de klachten zijn verdwenen.

Enkele middelen kunnen langdurig gebruikt worden, soms maandenlang, in een enkel geval zelfs jarenlang. In het algemeen geldt dat het middel bij goede resultaten geleidelijk minder frequent moet worden ingenomen. Bij sommige aandoeningen is het belangrijk een kuur af te maken om er zeker van te zijn dat de klachten niet terugkomen.

Het gebruik van natuurlijke middelen samen met de reguliere middelen

Het advies is om de arts op de hoogte te houden van de natuurlijke middelen die men gebruikt. Net zoals ook voeding de werking van bepaalde geneesmiddelen kan beïnvloeden, kunnen ook vitaminen, mineralen, planten een invloed hebben. Voor de meeste natuurlijke middelen is er echter geen probleem.

Specifieke waarschuwingen gelden voor:

Hyperibell

Een mogelijke wisselwerking kan optreden bij het gelijktijdig gebruik van sint-janskruid met de volgende geneesmiddelen:

  • Bloedverdunnende middelen van het coumarine type (acenocoumarol, fenprocoumon, warfarine).
  • Geneesmiddelen tegen depressie.
  • Geneesmiddelen tegen HIV: alle soorten.
  • Hartmiddelen: digoxine en aanverwanten.
  • Geneesmiddelen bij orgaantransplantaties en ernstige vormen van psoriasis, reumatoïde artritis: ciclosporine, azathioprine.
  • Geneesmiddelen tegen epilepsie: fenytoïne, fenobarbital.
  • Geneesmiddelen bij astma: theophylline.
  • Antibioticum: rifampicine.
  • Anticonceptie: minipil.

Overleg met de arts is aangeraden.

Crataecin

Dit middel versterkt het effect van digitalis(achtige) middelen.

Ginkgosan en producten waarin Ginkgo biloba is verwerkt

Alhoewel het werkingsmechanisme van antistollingsmiddelen en de toepassing ervan anders is dan die van Ginkgo biloba heeft de wet bepaald dat op producten waarin Ginkgo biloba is verwerkt de aanduiding moet staan: Bij gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen uw arts raadplegen.

Het bewaren

De middelen dienen op een donkere, koele en droge plaats, rechtopstaand en goed afgesloten (niet in de badkamer) te worden bewaard.

Dankzij de speciale extractietechnieken van Fytobell heeft het eindproduct een erg laag alcoholpercentage. Een beperkt gebruik van alcohol is meestal raadzaam. Hierdoor kan het product wel troebel worden. Door het lage alcoholgehalte zijn sommige bestanddelen minder oplosbaar. Dit beïnvloedt in geen enkel geval de opneembaarheid in het lichaam. Het product dient om die reden op voorhand even geschud te worden.

 

Taal/Langue