fytobell logo

Abdijsite van Herkenrode

200px-Herkenrodeabdij11

Abdijsite van Herkenrode 

De abdij van Herkenrode werd gesticht in 1182. Ze werd een van de meest prestigieuze en invloedrijke vrouwenabdijen van het prinsbisdom Luik en de Lage Landen. Na de Franse Revolutie beginnen 200 jaar verval.

 In 1998 kocht het Vlaamse Gewest zowat 100 ha van het domein met erop het indrukwekkende abdijhoevecomplex, twee watermolens, de paardenstallen en het vissershuisje. De gebouwen worden voor herstel en herbestemming toevertrouwd aan de Stichting Vlaams Erfgoed; de gronden aan de Afdeling Natuur van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Ondertussen is de noordelijke vleugel van de voormalige abdijhoeve met de tiendschuur (1656) gerestaureerd en in gebruik. In 2004 werden de restauratiewerkzaamheden aan het poortgebouw (1531), de portierswoning en de abdijmolen aangevat. Tevens werd de eerste fase van het 4 ha grote kruidenpark rond de hoeve gerealiseerd en gebeurden verkennende opgravingswerken op de archeologische site, die in een latere fase zal worden omgevormd tot een archeologische tuin. 

 

De restauratiewerkzaamheden zullen over niet al te lange tijd volledig gereed zijn en dan zal Herkenrode volledig functioneren als cultuurhistorisch toeristisch hefboomproject voor Limburg. Fytobell is partner in het project en helpt de doelstellingen van Herkenrode te realiseren. Nu al kunnen er aangename wandelingen gemaakt worden. Tevens organiseert Fytobell er workshops, voordrachten en cursussen. Surf ook naar www.abdijsiteherkenrode.be

Registreer je voor de nieuwsbrief

FacebookSmall283WithInvisibleBorders